AUTOMATYZACJA PROCESÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


BEZPIECZEŃSTWO – WYZNACZNIK POPRAWNIE PRZEPROWADZONEJ AUTOMATYZACJI

Procesy wewnątrz firmy wymagają zachowania poufności danych. W tym celu wprowadza się procedury i polityki bezpieczeństwa, które chronią dane przed nieautoryzowanym dostępem. Wskazują, do kogo mogą trafić poszczególne dokumenty oraz wyrażają, w jakim zakresie istnieje możliwość ich przetwarzania. Mają na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony danych przed możliwością ich przechwycenia lub utraty. 

Również podczas wdrożenia RPA można wprowadzić lub ustandaryzować polityki bezpieczeństwa. Okażą się szczególnie ważne zwłaszcza podczas pisania scenariusza automatyzacji wybranego procesu, zwłaszcza następujących po sobie sekwencji działań. 

Przykład bezpiecznej automatyzacji procesów:
Robot po otrzymaniu e-maila od klienta, weryfikuje temat na podstawie fraz kluczowych. Segreguje e-maile i przesyła je pracownikom wybranych działów, np. faktury trafią wyłącznie do działu księgowego, propozycje współpracy do działu marketingu, a zamówienia do działu logistycznego. Robot unika w ten sposób sytuacji, że e-mail dotrze do nieodpowiedniego specjalisty. 
Według dokładnie tego samego schematu rozsyła wiadomości do klientów, dzięki czemu własciwe informacje biznesowe nie trafiają w niepowołane ręce. 

Precyzyjny cel biznesowy to podstawa 

udanej automatyzacji  

Automatyzacja procesu według polityki bezpieczeństwa
Automatyzacja – jak przebiega proces wykonywany przez robota?

Każda z osób pracujących w wybranym dziale firmy otrzymuje listę z przypisanymi zadaniami, również tymi przekazanymi robotowi. W przypadku automatyzacji pracownicy zobowiązują się monitorować postępy prac robota i reagować, jeśli otrzymają informację o nieprzeprocesowaniu zadania. Polityki bezpieczeństwa usprawniają wymianę komunikacji na linii pracownicy-robot dzięki rejestrowaniu błędów i przekazywaniu powiadomień o statusie wykonanych operacji. Podczas wdrożenia automatyzacji dodatkowo powstaje opis realizowanych zadań w procesie, które umożliwią podjęcie prac przez kolejne osoby lub roboty.

Realizacja procesu przez bota

Jaka jest różnica pomiędzy procesami realizowanymi przez bota i człowieka?

Robot zostaje zaprogramowany do odtwarzania czynności w taki sposób, jak robił to człowiek. Z tą różnicą, że wykonuje zadania szybciej, sprawniej i bezbłędnie. Gdy napotka na swojej drodze nieprzewidziane sytuacje, natychmiast poinformuje o tym wskazaną osobę. Bez obaw, że wykona operację, której firma nie zaplanowała. Robot zrobi tylko to, do czego został zaprogramowany. Czyli w bezpieczny i ustandaryzowany sposób. Jego celem jego zoptymalizowanie procesu według wskazanych norm i polityk bezpieczeństwa. Robot więc odciąża pracowników od powtarzalnych zadań i realizuje je w wyznaczonych terminach

FIRMY WYBIERAJĄ AUTOMATYZACJĘ

  1. Aby zwiększyć szybkość przeprowadzanych operacji.
  2. Aby ograniczyć ilość błędów.
  3. Aby usprawnić proces komunikacji z klientami.
  4. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji.

równie ważne dla fiRmy jest

Dążenie do stworzenia wyspecjalizowanego zespołu, który sukcesywnie będzie poszerzał swoje kompetencje (zwłaszcza w obszarze strategicznym). Dzięki czemu firma zwiększy efektywność i wydajność realizowanych procesów. Te zaś przełożą się na konkurencyjność firmy na rynku. 

Roboty to wirtualna pomoc

Wykonają zadania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i jednocześnie są powtarzalne i po prostu nużące dla całego zespołu. W dotychczasowym schemacie firma mogła świadczyć kompetentnie swoje zadania, jednak nie w tak efektywny sposób jak z automatyzacją.

Dotychczasowe zadania schodzą na bok wskutek automatyzacji? 

Automatyzacja Procesów Biznesowych to bardzo przydatnie rozwiązanie w pracy biurowej, które można na bieżąco monitorować. Istnieją narzędzia służące do nadzoru i kontrolowania poprawności działania robota. Zwłaszcza w fazie testów warto przyjrzeć się etapom procesu realizowanym przez robota i ocenić, czy wykonuje je we właściwy sposób.  A także sprawdzić, czy zachowuje się według i procedur polityk bezpieczeństwa obowiązujących w firmie. 

Automatyzacja Procesów Biznesowych to nie tylko modny trend w technologii przemysłu 4.0. Staje się wyznacznikiem wydajnego i efektywnego działania. Jednocześnie zachęcającym do integracji z innymi rozwiązaniami cyfrowej transformacji. I zgodnym z procedurami bezpieczeństwa.

Planujesz zmiany w strategii firmowej?
Pomożemy Ci stworzyć i zarządzać projektami IT według najlepszych praktyk.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies