automatyzacja procesów biznesowych

Czym jest Robotic Process Automation -  RPA?

Część zadań w naszych codziennych obowiązkach zawodowych opiera się na powtarzalnym schemacie. A co za tym idzie, procesy przez nas podejmowane
s
ą monotonne, nużące, po prostu nudne. Pod wpływem rutyny czy w nadmiernym pośpiechu dochodzi zaś do błędów. Niejednokrotnie pracownikom zdarza się nie wypełnić zadania na czas, co skutkuje obniżeniem efektywności całej firmy. 

Jak dobrze wiemy, w czasach silnej konkurencji niezbędne jest ciągłe doskonalenie się. Naprzeciw wychodzą nowoczesne technologie, które wprowadzają firmę na drogę cyfrowej transformacji. Jednym z nich jest rozwiązanie RPA, czyli zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych

Etapy wdrożenia RPA

CZYM JEST RPA?

RPA to zestaw algorytmów w inteligentnym oprogramowaniu, który niczym robot przy taśmie, odwzorowuje czynności człowieka na komputerze. Boty są programowane do samodzielnego wykonywania manualnych i powtarzalnych działań o ograniczonej ilości wyjątków. 

Robot "NIE" bierze urlopów, "NIE" choruje, "NIE" popełnia błędów.
Może realizować zadania 24/7.

RPA ma charakter nieinwazyjny - wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bez powodowania zakłóceń w systemach bazowych, których zastąpienie byłoby dość czasochłonne i kosztowne. Firma nie musi więc kupować dodatkowego sprzętu ani dokonywać modernizacji systemu w celu wdrożenia RPA. Zyskuje natomiast wyższą efektywność procesów, szybszą realizację zadań i ciągłość działania.

Warto jednak zaznaczyć, że robot nie potrafi naśladować procesów myślowych człowieka. RPA nie jest technologią, która może całkowicie zastąpić ludzi. Jest jednym z rozwiązań wykorzystywanych w ramach automatyzacji procesów biznesowych.

zastosowanie automatyzacji procesów biznesowych
w firmie

Rozwiązanie RPA możesz wdrożyć w praktycznie każdym środowisku biznesowym. Bez względu na posiadaną infrastrukturę.  Wdrożenie RPA przebiega według precyzyjnie określonego planu, ustalonego wspólnie z Klientem.

 • Nie musisz dokonywać zmian w systemie informatycznym
 • Nie wymagamy modyfikacji kodu źródłowego, systemów ani aplikacji
 • Robot może pracować w tle działających aplikacji
 • Rozwiązanie RPA integruje się z praktycznie każdą aplikacją
 • Oprogramowanie współpracuje z systemami CRM i ERP
 • Automatyzację możesz sukcesywnie rozszerzać o nowe procesy

Wirtualny pracownik w Twoim zespole

wirtualny pracownik może stać się Częśćią twojego zespołu


sprawdź, czy proces nadaje się do automatyzacji

Rozwiązanie RPA stosuje się wyłącznie do procesów, które są wykonywane
na komputerze. Muszą być ustandaryzowane - odbywać się według specyficznie określonego schematu, najlepiej udokumentowanego. Wdrożony w firmie robot przetwarza dane znajdujące się tylko w formie cyfrowej.

CO ZROBI ZA CIEBIE ROBOT?

Nie musisz ręcznie wpisywać danych. Robot zrobi to za Ciebie automatycznie.
Nie będziesz musiał wysilać się, aby wyszukać informacje na stronie www czy
w systemie komputerowym. Dzięki wdrożeniu RPA firma zwiększy efektywność,
a robot  wykona wyznaczone zadania znacznie szybciej i wydajniej.

Kiedy zastosować rozwiązanie RPA?

ZBYT MAŁO CZASU NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Jeśli proces opiera się na wykonywaniu wielu powtarzalnych operacji w krótkim czasie. Co sprzyja pojawieniu się błędów.

powtarzalne zadania

Jeśli zadania są schematyczne i istnieje niewielka możliwość wystąpienia wyjątków. Bot odtworzy krok po kroku wskazany proces.

PROSTE PROCESY

Jeśli proces nie wymaga wiedzy eksperckiej ani abstrakcyjnego myślenia. Zadania są wykonywane przez bota w oparciu o schemat.

PRACA NA DUŻEJ ILOŚCI DANYch

Jeśli praca odbywa się na dużej ilości danych, bot przetworzy je szybciej. I nie popełni przy tym błędu.

automatyzacja procesów biznesowych według branż
RPA w instytucjach finansowych

finanse

 • Generowanie faktur
 • Weryfikacja poprawności faktur
 • Księgowanie faktur 
 • Pobieranie załączników z e-maili
 • Wpisywanie danych klientów do systemu księgowego
 • Weryfikacja podatników VAT na białej liście
 • Weryfikacja wyciągów bankowych
 • Archiwizacja dokumentów
 • Przygotowywanie korekty faktur
RPA w dziale HR

Kadry

 • Wyliczanie pensji, dni urlopowych, zwolnień
 • Rozliczanie delegacji
 • Rejestracja czasu pracy
 • Wpisywanie danych nowych pracowników w systemie
 • Przygotowywanie umów dla pracowników
 • Generowanie raportów
RPA w bankowości

Bankowość i ubezpieczenia

 • Monitorowanie płatności
 • Wpisywanie danych klientów do systemu
 • Porównywanie wyciągów bankowych
  z umowami klientów
 • Przygotowywanie wyciągów bankowych
 • Zatwierdzanie zrealizowanych płatności 
 • Szacowanie limitów kredytowych
 • Monitorowanie procesu opłacania polis
Uznanie reklamacji przez bota

Reklamacja

 • Rejestrowanie zgłoszeń w systemie
 • Klasyfikacja zgłoszeń
 • Sprawdzanie kompletności zgłoszenia
 • Wysyłanie automatycznych odpowiedzi
 • Wysyłanie wiadomości o zmianie statusu zgłoszenia
 • Wypowiadanie zawartych umów
Robot pracuje w logistyce

Logistyka

 • Rejestrowanie zamówień klientów
 • Porównywanie stanu magazynowego ze złożonym zamówieniem
 • Aktualizowanie stanów magazynowych
 • Generowanie listów przewozowych
 • Wystawianie faktur
 • Automatyczne wysyłanie e-maili o etapach realizacji zamówienia
 • Potwierdzenie dostawy
 • Weryfikacja dokumentów PZ / WZ
RPA w działaniach finansowych

Leasing

 • Przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych
 • Weryfikacja klienta i przedmiotu zgłoszenia
 • Pobieranie faktur z e-maili
 • Fakturowanie opłat
 • Szacowanie marż leasingowych
 • Przygotowywanie umów
 • Anulowanie umów
RPA w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Produkcja

 • Rejestrowanie zamówień w systemie
 • Fakturowanie zamówień
 • Aktualizacja zasobów, materiałów produkcyjnych w systemie
 • Przygotowywanie dokumentów sprzedaży
 • Generowanie raportów
Automatyzacja sprzedaży

SPRZEDAŻ

 • Przyjmowanie zamówień w systemie
 • Weryfikacja zamówień
 • Aktualizacja cenników
 • Wysyłanie automatycznych wiadomości 
 • Generowanie leadów z e-maili lub formularzy kontaktowych
 • Wpisywanie danych klientów do systemu CRM
 • Wyszukiwanie klientów w systemie według określonych parametrów

różnice człowiek - BOT

Nie męczą go powtarzalne zadania
Bot nie popełnia błędów wskutek rutyny, zmęczenia czy nieuwagi. Pracuje w taki sposób, jak został zaprogramowany. Wykonuje zadania zgodnie z opracowanym scenariuszem.
Nie przestaje pracować
Bot nie bierze urlopu, nie potrzebuje zwolnienia ani odpoczynku. Potrafi przeprocesować większą ilość danych w znacznie krótszym czasie. Może pracować nawet 24/7.
Nie wymaga osobnego pomieszczenia czy dodatkowego sprzętu
Utrzymanie bota kosztuje mniej niż zatrudnienie nowego pracownika na etacie. Do zespołu możesz zaangażować wirtualnego pracownika, który zwiększy efektywność wykonywanych prac.
Bot pracuje 24/7

Weryfikacja kontrahentów


Robot po otrzymaniu listy podatników VAT do weryfikacji, wchodzi na stronę Ministerstwa Finansów. Według wskazanych danych wyszukuje podatników, weryfikuje ich dane i potwierdza lub też nie, czy podatnik jest aktywny.

Księgowanie faktur


Robot wchodzi na skrzynkę pocztową,
z której pobiera faktury w formie załączników. Identyfikuje kwoty i dane klientów, loguje się do systemu księgowego i wpisuje odpowiednie wartości do rubryk. Przeprowadza proces księgowania faktur, który przeciętnemu pracownikowi zajmował 3 razy więcej czasu.

Windykacja należności


Robot wchodzi na konto użytkownika systemu SAP. Wyszukuje nieopłacone faktury w wybranym okresie czasu (np. zakres 30 dni). Kopiuje numer faktury, kwotę i wyznaczoną datę płatności. Następnie wkleja je do szablonu e-maila i wysyła wiadomość przypominającą
o opłacie do kontrahenta zalegającego
z opłatą.

Weryfikacja zwolnień L4


Robot wchodzi na skrzynkę e-mailową, skąd pobiera załączniki o nazwie „Zwolnienie lekarskie". Rejestruje dane
w systemie i potwierdza zakres zwolnienia, które lekarz wypisał konkretnemu pracownikowi. Zapisuje
w systemie, ile czasu pracownik będzie przebywał na zwolnieniu i w tym okresie nie rejestruje jego czasu pracy.

Obsługa klienta


Robot loguje się do systemu CRM
i sprawdza, którym klientom w ciągu miesiąca kończy się umowa. Jeśli nie został wcześniej podjęty kontakt, szacuje koszty nowej umowy według aktualnego cennika i ewentualnych zniżek. Robot kopiuje e-mail klienta i przesyła mu przygotowaną ofertę, 

Rekrutacja kandydatów


Robot wpisuje frazę na LinkedIn
i wyszukuje kandydatów według wskaźników podanych w dokumencie. Pobiera dane, tj. doświadczenie, staż
w firmie, umiejętności. Ze znalezionych danych tworzy listę kandydatów, którą przesyła do rekrutera. Jeśli wskazane osoby nie znajdują się w systemie, robot wysyła e-maila z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.

Weryfikacja dokumentów przyjęć


Robot wchodzi na skrzynkę e-mailową, skąd pobiera dane zamówienia. Sprawdza podane informacje
z dokumentem przyjęcia (PZ). Jeśli ilość towaru i ceny zgadzają się, potwierdza dostawę towaru. Przygotowuje fakturę dla dostawcy i przesyła ją e-mailem.
W przypadku błędów przesyła dokument przyjęcia do weryfikacji kierownikowi.

Aktualizacja stanów magazynowych


Robot pobiera zamówienia klientów
w wersji PDF lub Excel. Z systemu magazynowego eksportuje listę produktów. Porównuje ilość zamówionych produktów z ilością produktów znajdujących się na magazynie. Weryfikuje poprawność danych i aktualizuje stany magazynowe. W przypadku braku produktu, wysyła e-maila do kierownika.

Pełen zakres usług w zakresie Robotyzacji

Robotyzacja

Centrum kompetencji 
Strategia biznesowa

Analiza  procesów biznesowych 
Zbudowanie dedykowanego robota w firmie

Budowa robota 
Wdrożenie pierwszego robota w firmie

Wdrażanie infrastruktury 
Przygotowanie scenariusza wdrożenia robota

Pilotaż 
Szczegółowe kursy z obsługi robotów

Kompleksowe szkolenia RPA 
Monitorowanie automatycznych procesów

Monitoring robotów produkcyjnych 
Przed wdrożeniem RPA proponujemy wybór jednej z platform do automatyzacji

Porównanie narzędzi RPA 
Kliknij i Zobacz, jak wygląda wdrożenie RPA krok po kroku

dlaczego Warto wybrać nightingale consulting jako dostawcę rozwiązania RPA?


Posiadamy kilkuletnie doświadczenie
w automatyzacji procesów


Zbudowaliśmy i wdrożyliśmy ponad 12o botów

Zapewniamy wysoką jakość obsługi na każdym etapie wdrożenia RPA


Dajemy naszym klientom możliwość wyboru platformy RPA

Współpracujemy
z prestiżowymi partnerami technologicznymi


Posiadamy dostęp do wysokiej klasy rozwiązań

To Ty wybierasz, ile procesów chcesz zautomatyzować!


Im więcej botów, tym większa oszczędność dla firmy

Do każdego projektu podchodzimy w indywidualny sposób

Przygotowujemy dedykowanego robota pod docelowe potrzeby klienta. Kierujemy się wytycznymi, a nie gotowymi rozwiązaniami.

Podczas wdrożenia RPA kierujemy się wskazówkami klienta

Przeprowadzamy szczegółową analizę. Omawiamy z klientem krok po kroku zachodzenie procesu, aby odtworzyć operacje w pożądany sposób.

Przygotowujemy robota do obsługi wyjątków

Uczymy robota, jak ma reagować w nieprzewidzianych sytuacjach. Wskazujemy możliwe kroki do podjęcia.

Wdrażamy zupełnie nieinwazyjne rozwiązanie

Doskonale wiemy, ile kosztuje przebudowa infrastruktury. Dlatego dostosowujemy rozwiązanie RPA do aplikacji i systemów obsługiwanych przez firmę.

Kalkulator opłacalności automatyzacji

How long does it take to do process manually, once for one person?

0 min

How many times process is executed in one month per one person?

0 person

How many person execute this process in one month?

0

Monthly cost of one person doing this process

0 $

How complex is process:

0
Low ( 0-0,3 )Medium ( 0,4-0,6 ) High ( 0,7 - 1 )

Skontaktuj się z nami

Czy masz jakieś pytania? Potrzebujesz więcej informacji?
 Przejdź do formularza kontaktowego i wyślij nam wiadomość.
Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Telefon:
+48 12 400 42 10
Adres:
Diamante Plaza Krakow
Jana Dekerta 24
 30-703 Kraków

Masz Pytanie?