nieudana cyfrowa transformacja - przyczyny


Jak nie popełnić błędu podczas wdrażania cyfrowej transformacji

Okazuje się, że nowe rozwiązania są wprowadzane w dużej mierze wskutek oddolnych inicjatyw. Specjaliści czy managerowie pracujący w wybranych działach opowiadają się za zmianami, które usprawnią pracę podlegającego im zespołu. Są oceniani przez dyrektorów na podstawie uzyskiwanych wyników. Dlatego też w nowych technologiach widzą duży potencjał. Zwłaszcza w usługach cyfrowej transformacji. Narzędzia z obszaru automatyzacji procesów biznesowych czy sztucznej inteligencji są dla nich nie tylko ułatwieniem. Postrzegają je w kontekście optymalizacji oraz przyspieszenia świadczonych usług.

Managerowie są zobowiązani do przygotowywania raportów i analizowania dotychczasowych wyników. Takie zadania uświadamiają im potrzeby zespołu, klientów, a także infrastruktury firmowej. Ciągłość działania jest warunkiem koniecznym do przetrwania firmy na rynku i wzmocnienia konkurencyjnej pozycji. Zastałe rozwiązania nie wspomagają, lecz powodują spowolnienie firmy. A jak wiadomo, im szybsza realizacja usług, tym większe zadowolenie klientów i większe zyski.  

wspólne prace nad cyfrową strategią

Jak zostało opisane powyżej, zmiany wymagają determinacji po stronie zarządzających, jak i  managerów. Muszą być przemyślane i odbywać się zgodnie z przyjętymi celami organizacji. Obecnie w wielu firmach na managerach spoczywa obowiązek wykonywania operacyjnych zadań, kontrolowania podlegającego zespołu i poprawiania błędów. Wszystkie te zadania są czasochłonne i dość powtarzalne. Naprzeciw wychodzą rozwiązania cyfrowej transformacji, które odciążają specjalistów i ich zespoły od wykonywania schematycznych zadań, tj. segmentowanie e-maili czy przygotowywanie raportów.

Jakie argumenty przemawiają za przeprowadzeniem cyfrowej transformacji firmy? 

Odniesienie wyższych zysków

Automatyzacja procesów biznesowych jest poparta szczegółowymi analizami, a zrealizowane inwestycje potwierdzają wysoki wskaźnik ROI (zwrot z inwestycji uzyskiwany jest maksymalnie po 1-2 latach).

Ograniczenie ilości błędów

Zwłaszcza podczas przetwarzania dużej ilości danych. Automatyzacja procesów odbywa się według ustalonych z góry zasad, co sprzyja szybszej i dokładniejszej realizacji procesów. 

Przekonstruowanie organizacji w organizację opartą na danych (data driven organization)

Wykorzystywanie pozyskiwanych wyników do optymalizacji zachodzących procesów, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami.

budowanie ładu korporacyjnego poprzez połączenie kultury, procesów i technologii

Spisanie i usystematyzowanie procesów w ramach obowiązujących scenariuszy realizacji zadań.

Jednym z rozwiązań cyfrowej transformacji może być przekazanie robotowi procesu przygotowywania raportów

Co zrobi robot podczas tego procesu?

Zgromadzi dane dotyczące wybranych aspektów prowadzonej działalności


Podsumuje ilość czasu przeznaczonego na przeprocesowanie danych


Wykona obliczenia
w programach i arkuszach kalkulacyjnych


Wskaże wyniki przeprowadzonych prac
w wybranych działach


Jakie czynniki decydują o wprowadzeniu zmian do rozwijającej się organizacji?

- Częstotliwość wykonywania powtarzalnych zadań
- Stosunek liczby schematycznych zadań wobec zadań kreatywnych
- Liczba zadań wykonywanych manualnie
- Złożoność procesu
- Czas trwania procesu
- Częstotliwość pojawiania się błędów
- Możliwe odstępstwa od wykonania procesu
- Istotność procesu dla całej organizacji
- Częstotliwość aktualizowania i usprawniania procesu

- Stopień rozwoju infrastruktury i stabilność 

Automatyzacja to nie tylko modny trend. Staje się wyznacznikiem wydajnego i efektywnego działania. Jednocześnie zachęcającym do integracji z innymi rozwiązaniami cyfrowej transformacji.

Planujesz zmiany w strategii firmowej?
Pomożemy Ci stworzyć i zarządzać projektami IT według najlepszych praktyk.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz więcej informacji?
Przejdź do formularza kontaktowego i wyślij nam wiadomość.
 Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

telefon:
+48 12 400 42 10
Adres:
Diamante Plaza Krakow
Jana Dekerta 24
 30-703 Kraków

Masz pytanie?

CRM form will load here