Automatyzacja (RPA) 
w służbie
zdrowia


automatyzacja w placówkach medycznych

W służbie zdrowia jest bardzo duży potencjał automatyzacji. Okazuje się jednak, że duża liczba placówek opieki zdrowotnej nie zna lub nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić automatyzacji procesów biznesowych w swoich strukturach.

Za wdrożeniem przemawiają przede wszystkim rutynowe zadania, które zajmują zbyt dużo czasu kadrze lekarskiej i obsłudze szpitalnej. Według McKinseya około 30 proc. zadań w służbie publicznej można zautomatyzować. W ramach rozwiązania RPA powstaje robot - oprogramowanie integrujące się z aplikacjami i używanymi systemami. Jest on w stanie powtórzyć praktycznie każdą przewidywalną interakcję człowieka, zwłaszcza wymagającą czasu na znalezienie informacji o pacjencie w systemie / wolnego terminu / dostępnego lekarza czy na przekalkulowanie kosztów. Robot zaloguje się do systemu, znajdzie wolny termin wizyty lekarskiej, zaksięguje faktury, sprawdzi dostępność miejsc w szpitalu czy zaznaczy brakujący sprzęt medyczny.

Szacuje się, że RPA znajdzie zastosowanie w coraz większej liczbie placówek medycznych. 

Głównym zadaniem automatyzacji stanie się odciążenie pracowników od wykonywania powtarzalnych operacji.

Automatyzacja w służbie zdrowia

dlaczego wprowadzić rpa w placówce medycznej?

JAKOŚĆ działania na pierwszym miejscu

Dzięki rozwiązaniu RPA działania w ramach infrastruktury szpitali czy przychodni mogą zostać znacząco przyspieszone, co z pewnością odczują pozytywnie pacjenci. Obecnie czekają zbyt długo na połączenie w celu umówienia się na wizytę lekarską lub zostają zbyt późno powiadomieni o przesunięciu daty zabiegu. 

Braki widać przede wszystkim na poziomie komunikacyjnym i organizacyjnym. Automatyzacja procesów w placówce medycznej doprowadziłaby do zwiększenia jakości świadczonych usług, a także doprowadziła do zaoszczędzenia czasu personelu i kosztów na naprawę pomyłek.

Do jakich zadań można wykorzystać robota w placówkach służby zdrowia?

 • Planowanie wizyty lekarskiej
 • Przypominanie o terminie wizyty lekarskiej
 • Księgowanie opłat za prywatne wizyty lekarskie
 • Obsługa wirtualnych kartotek
 • Wpisywanie danych pacjentów i nowych pracowników do systemu
 • Wprowadzenie wyników badań do elektronicznej karty pacjenta
 • Segregacja dokumentów przychodzących na e-maila 
 • Analiza i aktualizacja danych pacjentów
 • Obliczanie kwoty należnej do opłaty za leczenie
 • Weryfikacja statusu dostawców

Czynnikami wpływającymi na zainwestowanie w automatyzację są:

 • Duża liczba zapytań od pacjentów
 • Duża liczba połączeń przychodzących
 • Ograniczona liczba personelu do umawiania i przekładania wizyt lekarskich
 • Zbyt niska jakość obsługi pacjentów
 • Zbyt dużo zadań do wykonania podczas zapisu pacjenta
 • Konieczność ręcznego wypełniania formularzy
 • Wyszukiwanie folderów, do których mają zostać przeniesione dokumenty


RPA to pomoc również dla lekarzy

Automatyzacja procesów w placówkach służby zdrowia ma za zadanie odciążyć lekarzy od zadań administracyjnych oraz pomóc w szybszym reagowaniu na problemy zdrowotne pacjentów. Rozwiązanie RPA przyczynia się więc do oszczędności czasu. Przygotowywanie raportów podsumowujących i spisywanie danych pacjentów można śmiało powierzyć robotowi. A im większa skala inwestycji, tym oszczędności (finansowe i czasowe) są jeszcze bardziej widoczne.

A Chatbot? jak może zostać użyty w służbie zdrowia?

Chatbot służy jako oprogramowanie do komunikacji z pacjentami. Usprawnia szybkość obsługi pacjentów, dzięki czemu zwiększa jakość świadczonych usług.

Jakie zadania wykonuje chatbot?

- Odpowiada na zapytania pacjentów  
- Rezerwuje termin wizyty lekarskiej
- Proponuje nową datę wizyty lekarskiej
- Powiadamia lekarza o zapisanym pacjencie
- Wylicza szacunkowe koszty lekarstw podanych na recepcie
Chatbot umówi pacjenta na wizytę
Współpraca hurtowni i szpitali


Szpitale, przychodnie i apteki nie obejdą się bez sprzętu medycznego i leków. Dlatego tak ważną rolę odgrywa utrzymanie i rozwijanie kontaktów z dostawcami.
W tym celu odnotowuje się przyjęte oraz zużyte materiały i leki w systemie według przyjętej specyfikacji, na bieżąco sprawdza ilości potrzebne do sprawnego działania placówki oraz leczenia pacjentów. Działaniami związanymi z aktualizacją ilości leków posiadanych przez placówkę medyczną, przygotowywaniem raportów podsumowujących zakupy, obliczeniem wydatków oraz przygotowaniem odpowiednich dokumentów bez problemu może zająć się robot.
Robot w oparciu o aktualne stany magazynowe i umowy z wybranymi wytwórniami farmaceutycznym, zamówi odpowiednią ilość leków do szpitala lub przychodni.

Wdrożenie RPA powinno przebiegać w profesjonalny sposób.
Zalecamy:

Zaangażowanie wszystkich dyrektorów oddziałów i osób zarządzających do udziału w rozmowach, podczas których zostaną sprecyzowane cele i wyznaczone procesy wymagające optymalizacji.

Wskazanie procesów o największym ekwiwalencie (ważności) oraz procesów, w których zbyt często dochodziło do błędów i zajmowały dużą ilość czasu.  

Przeanalizowanie zasobów infrastruktury IT.  

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników na temat automatyzacji.

Szczegółowe omówienie przebiegu procesów wybranych do automatyzacji - wraz z mogącymi wystąpić odstępstwami.  

Testowe wdrożenie robota do środowiska lekarskiego w celu dokonania oceny jego działania.  

POMOŻEMY CI WDROŻYĆ ROBOTA!

Za pomocą przeprowadzenia PoC (Proof of Concept) ocenimy, czy robot rzeczywiście przyda się w Twojej organizacji i w jakich procesach będzie pomocny.
Zachęcamy do kontaktu z nami
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies